ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ. ಮೆಲ್

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

01

ಶ್ರೀ ಗೌರವ ಗುಪ್ತ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

-

-

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,

ವಿಖಸ್‌ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

02

ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊಡ್ಡಮನಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ನಿರ್ದೇಶಕರು

md-mpvl@karnataka.ov.in

+91-821-2499466

 ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
 ಹೊಸ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015

03

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್‌.ಆರ್. ಜಗನ್ಮಾತ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

-

-

ವಿಷೇಶ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,

ವಿಖಸ್‌ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

04

ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೆಚ್‌.ಎ. ಸೋಭ, 

ನಿರ್ದೇಶಕರು

-

-

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಫ್.ಆರ್ & ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-06-2020 05:19 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin